Yapısal Deprem Güçlendirme

FRP Yapısal Deprem Güçlendirme Sistemleri

Yapısal Deprem Güçlendirme

Yapı Güçlendirme mevcut yapı elemanlarının yeterli taşıyıcı değerlere ulaşması için yapılan çalışmalardır. Kolon Güçlendirme, Kiriş Güçlendirme, Döşeme Güçlendirme ve Temel Güçlendirme yöntemleri uygulanarak yapılır.

Güçlendirme, Hasar görmemiş veya hasar almış bir yapının beklenen olası bir depreme dayanıklı hale getirilmesi için mukavemetin ve taşıma kapasitesinin artırılmasına güçlendirme denilmektedir.

Güçlendirme Yöntemleri

iyileştirme / güçlendirme yöntemleri ikiye ayrılır; Eleman güçlendirmesi ve sistem güçlendirmesi.
Güçlendirme kolon, kiriş, perde, birleşim bölgesi gibi binanın mevcut taşıyıcı sistem elemanlarına uygulanır. Bazı durumlarda ise yeni taşıyıcı elemanlar eklenerek sistem iyileştirilir. Binada sadece bazı elemanlar deprem etkisine karşı dayanıksız olup, diğerleri yönetmelik koşullarına uygunsa ve bina yeterli yanal dayanıma sahipse eleman bazında güçlendirme yeterli olabilir. Bu durumda sadece, yeterince dayanıklı olmadığı saptanan elemanlara güçlendirme uygulanacaktır. Öte yandan, binanın taşıyıcı sisteminde çok sayıda kusurlu eleman varsa, bina yeterli yanal dayanıma sahip değilse ve/veya yumuşak kat, zayıf kat, kısa kolon gibi önemli sistem zayıflıkları mevcutsa, daha bütünsel bir sistem iyileştirilmesi yapılarak bina depreme karşı güçlendirilmelidir

İstanbul Adres

Yalnız Selvi Caddesi No:6
Mesa 2011 Sitesi, C5 Blok Daire:5
Çengelköy / İstanbul

Tel/Fax: 0216 680 37 74
Cep: 0532 276 70 16
E-mail: tekstar@tekstar.com.tr

Ankara Adres

Alınteri Bulvarı
Ostim İş Merkezleri C Blok No: 29/E
Ostim / ANKARA

Tel: 0312 385 82 55
Fax: 0312 385 82 57
Cep: 0532 276 70 16
E-mail: tekstar@tekstar.com.tr

Dil Seçimi

trenfrdeelitfaptrues
© Tekstar | Tüm Hakları Saklıdır

Dil Seçimi