Enjeksiyon ve Ankraj

Enjeksiyon ve Ankraj Sistemleri

Metro, yeraltı yapıları, borular ve havuzlardaki su, gaz vb. sızıntıların durdurulması.
Orica – Minova – Carbotech Enjeksiyon Reçineleri
Orica – Minova – Carbotech İçmesuyu Boru ve Tünelleri tamirleri
Orica – Minova – Carbotech Kanalizasyon Boru ve Tünelleri tamirleri
Yapılarda, makine temellerinde temel takviyeleri ve zemin ankraj bulonları
Sur, Kule, minare, kale vb. yapıların güçlendirilmesi ve onarılması
Parçalanmış ve deforme olmuş taş, kaya vb. kütlelerin stabilizasyonu ve sağlamlaştırılması
Blon ve ankraj kafalarındaki suların kesilmesi
Pissu boru ve kollektörlerinin onarılması, sızıntıların giderilmesi ve beton yüzeylerinin kaplanması

Tekstar

Su İzolasyonları, Deprem Güçlendirme, Temel ve Zemin Sağlamlaştırmada Güvenilir Ekonomik Çözümler

Poliüretan, silikat, organo – mineral ve metakrilat enjeksiyon reçineleri
Enjeksiyon pompaları ve aksesuarları
Enjeksiyon ankrajları (WIBOREX) ve kaya saplama boruları (WIBOLT)
Ankraj ve yapıştırma kartuşları
İnşaat ve dilatasyon derzlerinde su tutucu enjeksiyon hortumları

Tekstar

Çift ve tek bileşenli (komponentli) poliüretan reçineler

Carbopur NK Komp. A – Komp. B – Carbopur S komp. A
Komp. B Çift bileşenli reçineler, çok yüksek nüfuz etme özelliği ve düşük vizkoziteli olmaları nedeni ile tünel inşaatlarında sıklıkla, çatlakların doldurularak sağlamlaştırılması ve büyük oranda mil ve gevşek kayaç içeren zeminlerin stabilitesinin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır.
CarboTech enjeksiyon reçinelerinin aşagıda belirtilen üç türü suya karşı yalıtım sağlama özelliği olan sistemlerdir:
CarboPur WF Komp. A – Komp. B,
CarboPur WFA Komp. A – Komp. B,
CarboPur WT Komp. A – Komp. B.
Bu reçineler, ıslak yüzeylerde bile emniyetli ve güvenilir yapışma, çabuk sertleşme, yüksek basınç ve çekme dayanımı özelliklerine sahiptirler. Böylece suya dayanıklı bu reçineler, kuvvetli ve yüksek basınçlı su ve gaz akımlarının durdurulması için ideal olmanın yanı sıra aynı zamanda, kazıların yalıtımı esnasında, kayaçların sağlamlaştırılması işlevini de yapmaktadır.
CarboFlex A ve CarboFlex B
Hareket nedeni ile oluşan çatlakların doldurulmasında kullanılan, Hızlı sertleşen elastik bir reçinedir.
CarboCrackSeal Komp. A ve Komp. B uzun dönem yalıtım sağlayan Elestik bir reçinedir,
CarboThix A ve CarboThix B,
Ağır çalışma şartlarında kullanılan çok iyi yapıştırma ve çok çabuk sertleşme özelliğine sahip çekirdek bir reçinedir. Yüksek basınca maruz kalan kazı aynaları ve tavanlarının sağlamlaştırılmasında optimal çözüm sağlar. CarboTech’in ürettiği poliüretan içerikli reçineler yüksek basınç dayanımları sayesnde değerlerini ispat etmişlerdir.
CarboStop
Yalıtım, ve su akışını durdurma ve sıkıştırarak güçlendirme Uygulamalarında son derece kolay uygulanabilen tek bileşenli Bir reçinedir.

Onarım

CarboTech, köprü yapıları, yer altı garajları, bodrumlar vg. Yapılar dahil olmak üzere bir çok onarım problemine de köklü çözümler sunmaktadır. Kalıcı onarım işlemleri, tuğla yapıları içine tek bileşenli bir reçine olan CarboStop veya CarboCrackSeal enjeksiyonu ile sağlanabilir. Bu sistemler, ZTV RIB ( Alman hükümeti tarafından belirlenmiş, yerleşim binalarına ait sözleşmeler için kullanılan teknik kurallar) tarafından da onaylanmaktadır.

Islak tünel duvarlarının onarımı

Otoyol ve demiryolu tünellerinin duvarlarında oluşabilecek su sızıntıları, kış aylarında buz saçaklarının, oluşmasına neden olabilir. bu durum, tünel içerisinde akan trafik için tehlike yaratır. Ortalama 0.2- 06 mm genişlikteki çatlaklara, 0.5- 1.5 lt/dak hızında ve en çok 15 bar basınçta, düşük vizkoziteli bir reçine olan CarboPur WF Komp. A, Komp. B enjeksiyonu yapılır. Bu yolla, çatlaklar, tünel etrafındaki ağır yüklenme koşullarına da uyum sağlayabilen yüksek elastik modüle (400N/mm2) sahip poliüretan kökenli reçineli dolgu ile kalıcı ve etkin bir şekilde onarılmış olur.

Bodrum katlarının yalıtımı ve onarımı

İçine nem işlemiş olan tuğla v.b. duvarlar şu iki yöntemden birisi ile onarılabilir: Düşük vizkoziteli, carboCrackSeal, tek bileşenli bir reçine olarak katalizörlü veya katalizörsüz bir şekilde duvarlara enjekte edilebilir. Alternetif olarak, yüksek genleşme kapasiteli ve iki bileşenli CarboPur S Komp. A – Komp. B reçine de duvarda açılan delikler yardımıyla enjekte edilebilir. Reçine hızlı sertleşme zamanı ile boşluklu yapı içerisinde sağlam bir tıkaç oluşturmakta, fazla gelen reçine ise duvarın ön cephesinden dışarı akmaktadır.

Betonarme yer altı garajlarının ve bodrumların onarımı ve yalıtımı

Yer altı garajlarında ve bodrum katlarda su sızıntıları sık karşılaşılan bir durumdur. CarboTech’in geliştirdiği özelleştirilmiş sistemler ve uygulama yöntemleri, hızlı bir şekilde, kalıcı çözümler sunmaktadır. Temel yöntem, sızıntılardan etkilenen bölgelere belli bir düzende delikler delmek, bunlara tıkaçlar yerleştirilerek CarboTech enjeksiyon ürünlerini uygulamaktan ibaretir. Bu yöntemle çatlaklar içerisinde bulunan su dışarı itilmekte, boşluklar reçine dolgu ile tıkanmakta ve yalıtım gerçekleştirilmektedir.

Sur, kule, minare, kale, köprü vb. (taş, tuğla vb.) tarihi eserlerin veya yapıların onarımı, yapısal güçlendirilmeleri, zemin konsolidasyonları ve yalıtımları

CarboTech’in geliştirdiği sistemler ve uygulama yöntemleri ile taş, tuğla vb. yapılarda ankraj , enjeksiyon ve dolgu ile güçlendirme uygulamaları başarı ile yapılır. Projelendirme, malzeme ve sistem seçimi tekstar mühendislerince yapılır.

Fabrikalardaki yapı ve makina temellerinin takviyesi ve temellerin oturmasının enjeksiyon sistemleri ile durdurulması

Fabrikalardaki yapı ve makina temelleri özellikle sulak arazilerde titreşim vb. dinamik yüklerin de etkisiyle daha hızlı oturmaktadır. Temellerin oturmasını kimyasal enjeksiyonlar yöntemiyle üretimi durdurmadan önlemek mümkündür. Bu konudaki proje-detay-üniversite onayı ve uygulamalar TEKSTAR tarafından sağlanmaktadır.

Ankraj

Demiryolu veya tünel şevlerinde, topuk ve tünel duvarlarının stabilizasyonunun zorlukla sağlandığı durumlarda CarboTech’in sunduğu enjeksiyon reçineleri ve SİS reçine kartuşları en yüksek performansı, zaman ve para tasarrufunu sağlar.

Bulonlama ve Ankraj Sistemleri ve Ankraj Yapıştırma Kartuşları

Ufalanabilir kırılgan kayalarda veya taşların, betonların birbirine ankre edilmesi gerektiği durumlarda SİS kartuşları kullanılır. Öncelikle açılan deliklere SİS kartuşları yerleştirilir ve daha sonra çelik tijler veya bulonlar deliklere sokularak ve delik içinde döndürülerek çok yüksek dayanımlı ankrajlar yapılır.

İçme suyu, doğalgaz ve kanalizasyon hatlarının ve manhole, pompa istas- yonu vb. altyapı tesislerinin sızdırmazlıklarının sağlanması ve yapısal takviyeleri

Çapı 90 cm den daha büyük borularda kırık ve çökmüş yerlerin onarılması ve sızdırmazlıklarının içeriden sağlanması için 3 bileşenli poliüretan reçineleri kırık ve hasarlı yerlere içeriden enjekte edilir. Enjekte edilen reçineler boru vb. hat duvarının içinde ve toprakla boru arasında ve toprağa nüfuz ederek sertleşir.

Image
Image

Enjeksiyon Reçineleri

CarboTech enjeksiyon uygulama ürünleri, tek ve çift bileşenli poliüretan ve silikat reçineler, akrilatlar ve mikro-çimentolar, inşaat, madencilik ve tünelcilik alanlarında başarılı uygulamaları ile etkinliklerini kanıtlamışlardır. En önemli örnekler arasında;
Kayalarda ve inşatlarda ankraj uygulamaları,
Su ve gaz gelirlerinin tıkanarak yalıtılması,
Tünel ve yeraltı çalışmalarında çatlak ve boşlukların doldurulması,
Kayaların sağlamlaştırılması,
Temel ve zemin güçlendirmeleri,
Altyapı kolektör hatlarının onarımları ve lining uygulamaları sayılabilir.

Ekipman ve Uygulamalar

Sıvı haldeki reçineler, çift bileşenli özel enjeksiyon pompaları yardımıyla uygulanmaktadır. Bu uygulama, 1:1 oranında olması gereken karışım akışını garantili şekilde sağlar. CarboTech, tünelcilik, inşaat mühendisliği ve küçük çaplı yenileme işleri için tasarlanmış olan ekipmanları sağlayabilmektedir. Sunulan teçhizat içerisinde, enjeksiyon hortumları, delik tıkaçları ve enjeksiyon ankrajlarını da kapsayan, tam takım enjeksiyon aksesuarları mevcuttur. Tekstar Türkiye’de her türlü hizmeti sağlamaktadır.

Tehlike arzeden şevler duyarlılığın sağlanması

Dokuma malzemeden yapılmış tıkaçlar şev yüzeyine açılmış olan deliklere yerleştirilir ve çabuk reaksiyon gösteren bir poliüretan reçine olan CarboPur WFA komp. A-Komp. B ile doldurulur. Tıkaçlar, reçinenin dışarıda kalan serbest yüzeye doğru gidişini engelleyerek deliğin dip kısımlarına doğru yayılması sağlar. CarboPur WFA Komp. A-Komp. B’nin bulonlaşmış bölgenin yakın çevresindeki yoğun çatlaklı kayanın içine işlemesi sağlanır. Yalnızca iki saat sonra bulonlar gerdirme ve tam kapasite ile yük almaya hazırdırlar.

Topukların ve duvarların duyarlılığının sağlanması

Yeraltı maden ocaklarında destek amacıyla bırakılan topuklarda, düşey arazi yükleri, kaya kütlesi içinde bulunan kristalli yapılar ve havalandırmanın etkisiyle düşey çatlakların oluşması oldukça sık karşılaşılan bir durumdur.
Çatlakların oluştuğu topuklar bir tehlike ve felaket habercisi olabilir. Fakat bunlar bir enjeksiyon – bulonlama kombinasyonu ile Onarılabilir. Bu işlem, CarboPur S Komp. A -Komp.B reçine ve IRMA (enjeksiyon tüpü ve bulon kombinasyonu) tipi bulonların kullanımıyla gerçekleştirilebilir. Böylece topuklar güvenilir şekilde üzerlerine gelen yükleri taşımaya devam ederler.

İstanbul Adres

Yalnız Selvi Caddesi No:6
Mesa 2011 Sitesi, C5 Blok Daire:5
Çengelköy / İstanbul

Tel/Fax: 0216 680 37 74
Cep: 0532 276 70 16
E-mail: tekstar@tekstar.com.tr

Ankara Adres

Alınteri Bulvarı
Ostim İş Merkezleri C Blok No: 29/E
Ostim / ANKARA

Tel: 0312 385 82 55
Fax: 0312 385 82 57
Cep: 0532 276 70 16
E-mail: tekstar@tekstar.com.tr

Dil Seçimi

trenfrdeelitfaptrues
© Tekstar | Tüm Hakları Saklıdır

Dil Seçimi